Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ หนังสือชุด “หนูนิด”

หนังสือชุด “หนูนิด”

หนังสือชุด “หนูนิด”
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ลำพู แสงลภ สำนักพิมพ์ : บ. อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด จำนวน : ๒๔ หน้า หนังสือดีที่สมาคมไทสร้างสรรค์เลือกใช้
หนังสือชุด “หนูนิด”

หนังสือชุด “หนูนิด”

 

 

 

 

noonid.jpgหนังสือชุด “หนูนิด” มีอยู่ด้วยกัน ๖ เล่ม(ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๕ เล่ม) แต่ที่สมาคมฯเลือกใช้ ได้แก่ หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน , หนูนิดไม่อยากกินผัก , หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน

หนูนิดไม่อยากไปหาหมอ , หนูนิดไม่อยากมีน้อง , หนูนิด...เด็กดีไม่ดื้อรั้น เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์แก่เด็กๆ ด้วยภาพประกอบที่น่ารัก น่าเอ็นดู ทำให้หนูนิดเป็นขวัญใจของเด็กๆได้อย่างไม่ยากเย็น

หนูนิด เป็นเด็กหญิงที่อยู่ในวัยอนุบาล กำลังเรียนรู้ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว และเป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง หนูนิดเริ่มปฏิเสธของมีประโยชน์เกือบทุกชนิดที่พ่อและแม่พยายามสนับสนุนให้ ทำ ทั้งการกินผัก การแปรงฟัน การไปโรงเรียน เป็นต้น

แต่เมื่อหนูนิดได้รับบทเรียนเล็กๆน้อยๆ จากการดื้อดึง จึงทำให้หนูนิดได้เรียนรู้ และเริ่มปรับตัวเพื่อรับเอาสิ่งดีดีที่พ่อแม่พยายามนำให้

 

Navigation