Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ฉันแก่กว่าใคร

ฉันแก่กว่าใคร

ฉันแก่กว่าใคร
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง เรียบเรียงจากนิทานชาดกเรื่อง ติตติรชาดก สำนักพิมพ์ : วาดดาว จำนวน : ๓๒ หน้า

ฉันแก่กว่าใคร เป็นการนำเสนอนิทานชาดก ในรูปแบบของหนังสือภาพนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ด้วยการนำมาเล่าเรื่องใหม่ สร้างสรรค์ภาพให้เหมาะสำหรับเด็ก และเข้ากันได้ดีกับยุคสมัย

เรื่องเกิดที่ใต้ต้นใหญ่ มีช้าง ลิงและนกอาศัยอยู่ ต่างถกเถียงกันว่า ใครแก่กว่าใคร ทั้งสามตัวทะเลาะกันทั้งวัน ทั้งคืน ไม่มีใครยอมใคร ต่างก็ยกเอาลักษณะเด่นที่ตนมีมากอวดอ้างว่า ตนนั้นแก่มากที่สุด

ช้างบอกว่าให้ดุรอยยับย่นบนผิวหนังของตัว ส่วนลิงทำได้เพียงเอ่ยอ้างว่า เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ มาตั้งแต่ยังเคยเป็นต้นอ่อน และยังเคยได้เด็ดยอดอ่อนกิน  ช้างเถียงกลับว่า ตนเคยเห็นต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่เพิ่งจะแตกใบอ่อนใบแรก นกจึงพูดขึ้นบ้างว่า ตนเคยบินออกไปเที่ยวยังที่ห่างไกล เมื่อเจอลูกไม้สุก ก็จิกกิน แล้วถ่ายเมล็ดลงมายังดิน ก่อนที่มันจะงอกจากเมล็ด แตกใบอ่อนใบแรกขึ้นมาใต้ท้องช้าง และก่อนที่ลิงจะเคยมาเด็ดยอดไม้กิน

ดังนั้น ทั้งช้างและลิงจึงยอมรับว่า นกคือผู้ที่แก่ที่สุด เมื่อเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งเรื่อง ใครแก่กว่าใครยุติลง ทั้งหมดก็อาศัยอยู่ในป่า ใต้ร่มไม้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

 

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)


Navigation