Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ รองเท้าสีแดง

รองเท้าสีแดง

รองเท้าสีแดง
ผู้แต่ง : หนูรัตน์ สิงห์สุพรรณ ภาพประกอบ : ลำภู แสงลภ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า
รองเท้าสีแดง

รองเท้าสีแดง

หนังสือเล่มเล็ก สำหรับเด็กเล็ก เพื่อการเรียนรู้เรื่องขนาดและรูปทรง เมื่อรองเท้าสีแดงข้างหนึ่งพลัดหลงกับคู่จึงออกเดินตามหา รองเท้าสีแดงเจอรองเท้ามากมายหลายข้าง ซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่คู่ของตัวเองทั้งนั้น รองเท้าสีแดงเริ่มท้อแท้ แต่มันก็กลับมีกำลังใจขึ้นอีกครั้ง เมื่อมันพบกับรองเท้าสีแดงอีกข้างหนึ่งที่เหมือนกันกับมัน

รองเท้าสีแดงข้างน้อยตื่นเต้นดีใจ รีบรี่เข้าไปยืนเคียงข้าง แต่แล้วก็พบว่า รองเท้าสีแดงข้างนั้นไม่ใช่คู่ของตัว เพราะมันข้างใหญ่เกินไป มันผิดหวัง เสียใจ และก่อนที่จะหมดความหวัง มันก็ได้พบกับรองเท้าสีแดงอีกข้างหนึ่ง ที่เป็นคู่ของมันอย่างแท้จริง

รองเท้าสีแดง เล่มนี้เป็น หนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้รู้จักการจับคู่ เทียงเคียงสีสัน รูปแบบ ด้วยภาพประกอบที่สื่ออารมณ์ได้ดีอย่างคาดไม่ถึง ในเวลาที่รองเท้าสีแดงดีใจ เศร้าใจ ตื่นเต้น และสมหวัง

 

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)


Navigation