Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ อีเล้งเค้งโค้ง

อีเล้งเค้งโค้ง

อีเล้งเค้งโค้ง
อีเล้งเค้งโค้ง, อีเล้งเค้งโค้งอยากไปอยุธยา, อีเล้งเค้งโค้งเล่นจับแมลง ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อีเล้งเค้งโค้ง

อีเล้งเค้งโค้ง

ileng1.jpgอีเล้งเค้งโค้ง คือหนังสือชื่อแปลกทั้งสองเล่มนี้ แท้ที่จริงเป็นชื่อของเจ้าห่านตัวหนึ่ง ที่ชอบเดินทาง วันหนึ่งเจ้าห่านไปอ่านหนังสือในห้องสมุด ชักชวนให้มาเที่ยวในเมืองใหญ่  มันจึงตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองใหญ่ เมื่อถึงเมืองใหญ่กลับพบว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปดังที่โฆษณา เพราะเจ้าอีเล้งเค้งโค้ง ต้องผจญกับอันตรายต่างๆนาๆในเมืองใหญ่

ileng2.jpgสำหรับเล่มต่อมา คือ อีเล้งเค้งโค้ง อยากไปอยุธยา ก็เช่นเดียวกัน เจ้าห่านอยากทางไปเที่ยวอยุธยา จึงขับรถคู่ใจออกเดินทาง แต่เจ้าห่านก็ไปไม่ถึงอยุธยาเพราะหลงทาง น้ำมันรถก็หมดอีกก่อน ถึงอย่างนั้นเจ้าห่านก็ได้พบกับชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้มันรู้สึกประทับแม้จะไปไม่ถึงอยุธยา

จุดที่โดดเด่นของหนังสือสองเล่มนี้ อยู่ที่การเล่าเรื่องด้วยคำคล้องจอง เป็นจังหวะ มีอารมณ์สนุก เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในทุกหน้าหนังสือ เพื่อให้เรื่องดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนาน ตัวอย่างเช่น

Navigation