Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ มากินข้าวด้วยกันนะ, อาบน้ำด้วยกันนะ

มากินข้าวด้วยกันนะ, อาบน้ำด้วยกันนะ

มากินข้าวด้วยกันนะ, อาบน้ำด้วยกันนะ
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : วชิราวรรณ ทับเสือ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า
มากินข้าวด้วยกันนะ, อาบน้ำด้วยกันนะ

มากินข้าวด้วยกันนะ, อาบน้ำด้วยกันนะ

มากินข้าวด้วยกันนะ เป็นหนังสือที่เชิญชวนให้เด็กอยากรับประทานอาหาร ด้วยการใช้สัตว์ที่เด็กคุ้นเคยดี มาเป็นตัวประกอบเพื่อให้เรื่องสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมความรู้เรื่องอาหารของบรรดาสัตว์ต่างๆ เช่น แมวกินปลา หมากินกระดูก หมีกินน้ำผึ้ง กระต่ายกินแครอท เด็กกินข้าว ฯลฯ แล้วทั้งหมดก็ได้กินไปพร้อมๆกัน

สำหรับ อาบน้ำด้วยกันนะ เป็นหนังสือที่ชักชวนให้เด็กๆรู้สึกอยากอาบน้ำ เมื่อเด็กชาย ตัวละครในเล่ม ชวนเพื่อนๆสัตว์ที่เป็นตุ๊กตาของเล่น ไปอาบน้ำด้วยกัน ทุกตัวต่างยินดี และได้เล่นสนุกกันในอ่างอาบน้ำ

หนังสือทั้งเล่ม ใช้ภาพประกอบที่เป็นสีน้ำ ดูอ่อนหวานเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ แม้ทั้งสองเล่มนี้จะไม่ใช่หนังสือนิทาน แต่สามารถร้อยเรียบเรื่อง ให้ดำเนินอย่างราบรื่น เป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่ติดขัด กระทั่งตอนจบก็ให้หลักการของนิทานมาจับ คือ จบลงอย่างมีความสุข


Navigation