Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ลูกหมีทายอะไรเอ่ย

ลูกหมีทายอะไรเอ่ย

ลูกหมีทายอะไรเอ่ย
ลูกหมีทายอะไรเอ่ย ชุด “บ้านของฉัน” “สัตว์ป่า” “สัตว์เลี้ยง” ผู้แต่ง : พรจันทร์ จันทวิมล ภาพประกอบ : ‘น้าป๋อ’ (นามแฝง) สำนักพิมพ์ : ต้นอ้อ 1999 จำกัด จำนวน : ๑๒ หน้า
ลูกหมีทายอะไรเอ่ย

ลูกหมีทายอะไรเอ่ย

ในชุด ลูกหมีทายอะไรเอ่ย มีอยู่ด้วยกัน ๓ เล่ม คือ บ้านของฉัน สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง ทั้งเล่มนี้เป็นหนังสือกึ่งเล่น ให้เด็กๆได้ทายคำตอบ จากคำถามที่ให้ไว้โดยแยกหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนตามชื่อเรื่อง ไม่เพียงแต่เป็นหนังสือถามตอบกันเท่านั้น แต่มีวิธีการเล่นกับหนังสือด้วย เมื่อเปิดหน้าหนังสือจะพบคำถามที่ใช้คุยกับเด็กๆ เช่น “อะไรเอ่ย จมูกยาวพ่นน้ำได้ ตัวสูงใหญ่ใช้ทำงาน”  หรือ “ อะไรเอ่ย ดูเหมือนแมวแต่โตกว่า สัตว์ในป่าต่างกลัวเกรง” และในหน้าเดียวกันนั้นเอง ก็สามารถให้เด็กหาคำตอบจากภาพที่ให้มา ด้วยการหมุนกระดาษที่ออกแบบมาโดย

ขณะที่เด็กๆค่อยๆใช้นิ้วหมุนวงล้อ ที่สามารถมองเห็นทุกสัตว์หรือสิ่งของหลายชนิด เด็กๆก็จะพิจารณาดูว่า ภาพใดคือคำตอบที่ถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเหมาะสำหรับเด็กเล็ก ในขณะเดียวกันก็เป็นหนังสือเพื่อเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างดี อีกด้วย

Navigation