Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ อาหารของใคร

อาหารของใคร

อาหารของใคร
ผู้แต่ง : สาธิตา ทรงวิทยา ภาพประกอบ : สวนีย์ พรวิศวารักษกูล สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า หนังสือดีที่สมาคมไทสร้างสรรค์เลือกใช้
อาหารของใคร

อาหารของใคร

อาหารของใคร เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ให้ข้อมูลความรู้เรื่องอาหารการกินของสัตว์หลายชนิด เพื่อเชื่อมโยงมาถึงตัวเด็ก กระตุ้นให้เด็กรู้สึก และเห็นว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องที่ดี น่าทำตามตัวละครในเรื่อง

เปิดเรื่องด้วยคำถาม เพื่อกระตุ้น และท้าทายให้เด็กอยากตอบ ว่า กล้วยใบนี้ ใครชอบกินเอ่ย แครอทหัวนี้ ใครชอบกินเอ่ย น้ำผึ้งในรวงนี้ ใครชอบกินเอย และอาหารจานนี้ ใครชอบกินเอ่ย  คำตอบก็คือ หนูเอง

ในชุดนี้ มีอยู่ด้วยกัน ๔ เล่ม คือ อาหารของใคร ที่อยู่ของ เล่นแปลงกาย และ ลายของใคร ซึ่งทั้งสี่เล่มนี้ ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการแล้วว่า เป็นหนังสือดีที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation