Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ราชสีห์กับหนู

ราชสีห์กับหนู

ราชสีห์กับหนู
ผู้แต่ง : ลาฟองเตน ผู้แปล : อริยา ไพฑูรย์ ภาพประกอบ : ไบรอัน ไวล์ดสมิธ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
ราชสีห์กับหนู

ราชสีห์กับหนู

ราชสีห์กับหนู ที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ในนามของนิทานอีสป  เล่มนี้แปลมาจากฉบับภาษาของ ลาฟองเตน นักเล่านิทานชาวฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในนักเล่านิทานยุคโบราณ ใช้คำสั้นๆ ง่ายและกระชับ ไม่มีคำบรรยายถึงบรรยากาศแวดล้อม อันเป็นคุณลักษณะเด่นของนิทานเก่าแก่

จุดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้ คือ สีสันของภาพประกอบ การจัดองค์วางภาพที่แปลกตา โดยฝีมือของ ไบรอัน ไวล์ด สมิธ นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กฝีมือระดับโลก ซึ่งภาพในแต่ละหน้า นั้น เต็มไปด้วยรายละเอียด มีความงดงามทางศิลปะ เปี่ยมด้วยพลัง และความมีชีวิตชีวา อันจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  ให้แก่เด็กๆที่ได้มีโอกาสเห็น ดูและพิจารณา  หรือเพื่อเป็นการปูพื้นในรสนิยมทางศิลปะให้แก่เด็กๆ

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)
Navigation