Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ

หัวผักกาดยักษ์

ผู้แต่ง : อเล็กเซ ตอลสตอย ผู้แปล : พรอนงค์ นิยมค้า ภาพประกอบ : ชูเรียว ซาโต้ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า

2MRWL3G9.jpgมีคุณตาอยู่คนหนึ่ง ปลูกหัวผักกาดในแปลง คุณตารดน้ำพรวนดิน ขอให้หัวผักกาดโตเร็วๆ เป็นหัวผักกาดหวานๆ เป็นหัวผักกาดหัวใหญ่ๆ วันรุ่งขึ้น เมื่อคุณตามาที่แปลงผัก ก็พบหัวผักกาดยักษ์งอกขึ้นมา คุณตาออกแรงดึงหัวผักกาด แต่หัวผักกาดก็ไม่ขยับ คุณตาจึงไปตามคุณยายมาช่วย ทั้งสองคนก็ยังดึงหัวผักกาดไม่ขึ้น จึงไปตามหลานสาวมา ก็ยังดึงหัวผักกาดไม่ขึ้น จึงไปตามหมา ไปตามแมว และสุดท้ายไปตามเจ้าหนูตัวเล็กที่สุดมา ทุกคน ทุกตัวช่วยกันออกแรงดึงหัวผักกาด จนหัวผักกาดหลุดออกมา ทั้งหมดจึงช่วยกันแบกเอาหัวผักกาดกลับบ้านด้วยความเบิกบาน

เรื่อง หัวผักกาดยักษ์ เป็นนิทานเก่าแก่ของรัสเซีย แม้เล่มนี้จะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่น มีชาวญี่ปุ่นเป็นผู้วาดภาพ แต่ก็สามารถทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด จึงสามารถสื่อสารอารมณ์ของเรื่อง ในส่วนที่สำคัญที่สุดออกมาได้อย่างหมดจดครบถ้วน ทั้งบุคลิกลักษณะท่าทางของตัวละคร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย บ้านเรือนและโรงนา

ภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นเล่มนี้ มีการซ้ำคำตลอดทั้งเล่ม ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันและความมีชีวิตให้แก่หนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี


Navigation