Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product

ตด, อึ

ตด, อึ
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชินตะ โช , ทาโร โกมิ ผู้แปล : พรอนงค์ นิยมค้า สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
ตด, อึ

ตด, อึ

booktod1.jpgทั้งเรื่อง อึ และ ตด เป็นหนังสือเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก ในหมวดร่างกายของเรา เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ส่วนเรื่อง ตด นั้นบอกถึงกระบวนการขับของเสียออกมาในรูปของแก๊ส

เรื่อง อึ นั้นเหมาะสำหรับเด็กเล็กมากๆ จึงแนะนำสัตว์หลากหลายชนิดให้เด็กได้รู้จัก ก่อนจะบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดมี อึ เป็นลักษณะอย่าง มีกริยาอย่างไรในขณะที่ อึ  มีการใช้คำซ้ำๆกันตลอดทั้งเรื่อง เพื่อให้เป็นการย้ำคำ หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลความรู้แก่เด็กๆเท่านั้น หากยังเป็นหนังสือช่วยฝึกวินัยในการขับถ่ายสำหรับเด็กอีกด้วย ภาพประกอบในเล่มดูง่ายชัดเจน แม้จะเป็นสีโทนทึบทึม แต่เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกันกับเนื้อหา ซึ่งมิใช่เรื่องที่สะอาดสดใสแต่อย่างใด

ตด เป็นเรื่องราวสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิด บอกให้เห็นถึงที่มาของการผายลม บอกเด็กๆว่า ทำไมลมที่ออกมาจึงมีกลิ่น ในเล่มใช้ภาษาที่สนุกสนานสำหรับเด็ก ภาพประกอบก็มีอารมณ์สนุกตามด้วย และภาพในเล่มนี้ แตกต่างกับเรื่อง อึ อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก ตด คือลมที่ออกมา ทั้งเรื่องจึงพูดถึงลมที่ออกจากร่างกาย ภาพประกอบจึงดูเบาสบาย และสนุกด้วย

Navigation