Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ตัวเลขทำอะไร

ตัวเลขทำอะไร

ตัวเลขทำอะไร
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๒๔ หน้า

หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องตัวเลข โดยใช้ตัวเลขที่มีชีวิตชีวา ตั้งแต่เลข 1 จนถึงเลข 10 นำเสนอในรูปของคำคล้องจ้องเป็นจังหวะ จับกันมาเป็นคู่ๆ เช่น 1 ขี่มด 2 รดน้ำต้นไม้ และ 3 หวีผม 4 ดมดอกไม้ จากนั้นก็ 5 ขับเครื่องบิน 6 กินข้าว เป็นต้น

หากมองเพียงผิวเผินจะรู้สึกว่า หนังสือเล่มนี้ไม่มีอะไรเลย นอกจากเลข 1 ถึง เลข 10 แต่เมื่อพิจารณากันให้ถี่ถ้วนก็จะพบว่า ตัวเลขแต่ละตัวนั้น ผู้วาดภาพตั้งใจวาดให้เป็นตัวละครมีชีวิต จึงมีอารมณ์ มีกริยาท่าทาง เสมือนคนคนหนึ่งเลยทีเดียว  นอกจากตัวเลขที่มีชีวิตแล้ว ในภาพแต่ละภาพล้วนให้ข้อมูลมากมายแก่เด็ก เช่น เลข 2 รดน้ำจำนวนสองต้น เสื้อของเลข 4 มีกระดุมสี่เม็ด ภาพก้อนเมฆห้าก้อนในหน้าที่เสนอเลข 5 และมีข้าวหกอยู่บนโต้ะจำนวนหกเม็ดในช่วงที่เลข 6 กินข้าว

สิ่งเหล่านี้ เราสามารถชี้ชวนให้เด็กๆได้ดู ได้นับ ได้พูดคุยชี้ชวนกันค้นหารายละเอียดอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในภาพ จนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า หนังสือเล่มนี้ มิใช่หนังสือสอนนับเลขธรรมดาๆ ที่เห็นอยู่ทั่วไป จึงไม่เพียงแต่ใช้ได้กับเด็กที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับเด็กที่รู้จักตัวเลขอยู่แล้ว แต่เพิ่มความเข้าใจในเรื่องจำนวนเข้าไปได้อีกด้วย

Navigation