Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ คุณฟองนักแปรงฟัน

คุณฟองนักแปรงฟัน

คุณฟองนักแปรงฟัน
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก จำนวน : ๓๒ หน้า
คุณฟองนักแปรงฟัน

คุณฟองนักแปรงฟัน

ม คุณฟองเป็นนักแปรงฟัน ตื่นเช้าทุกวันก็แปรงฟันให้กับตัวเองพร้อมกับร้องเพลงไปด้วย “ฟันบนก็แปรงลงล่าง ฟันล่างก็แปรงขึ้นบน” แล้วคุณฟองก็ออกจากบ้าน ไปแปรงฟันให้กับเพื่อนตัวแรก อ้าปากนอนอยู่ในถ้ำ เมื่อไปถึงเจ้าหมีเพื่อนคุณฟองยังไม่ตื่น แต่คุณฟองก็จัดการแปรงฟันให้ พร้อมกับร้องเพลงไปด้วย แล้วออกเดินทางไปแปรงฟันให้กับเจ้าปลาฟันแหลมสองตัว ที่อ้าปากรออยู่ในน้ำ คุณฟองแปรงฟันให้ปลาพร้อมกับร้องเพลงไปด้วย จากนั้นก็ไปแปรงฟันให้กับเพื่อนตัวต่อๆไป ทั้งคุณฮิปโป คุณช้าง และคุณจระเข้

ทุกครั้งที่คุณฟองแปรงฟันให้กับเพื่อนคุณฟองก็จะร้องเพลงไปด้วย เนื้อเพลงซ้ำเดิมเพื่อให้เด็กจำจดง่ายเด็กๆจะรู้สึกสนุกกับการแปรงฟันของคุณฟอง สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆอยากเป็นฟันโดยไม่ต้องบังคับกัน เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เด็กๆจะรู้สึกว่า “การแปรงฟัน” นั้นสนุก

ภาพประกอบในเล่มนี้ ดูสะอาดตา บนพื้นขาว ภาพใหญ่โตดูชัดเจนเต็มตา เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย และเพื่อให้การใช้หนังสือเล่มนี้มีความหมายและสนุกมากยิ่งขึ้น ควรให้เด็กๆได้ช่วยร้องเพลงขณะที่คุณฟองกำลังแปรงฟันให้กับเพื่อนๆด้วย และในเล่มยังมีนัยยะแฟงอยู่ คือตอนที่คุณฟองจะไปแปรงฟันให้คุณช้าง แต่คุณช้างบอกว่า “ตัวโตแล้ว แปรงฟันเองได้แล้ว” นั่นหมายความว่า ถ้าเด็กๆอยากเป็นคนโตแล้ว ก็จะต้องแปรงฟันเอง

 

ล้อมกรอบ กิจกรรมต่อเนื่องจากเรื่อง คุณฟองนักแปรงฟัน เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กให้เต็มศักยภาพ ดูที่หน้า.......

Navigation