Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ

น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ

น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ชีวัน วิสาสะ สํานักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ ครั้งที่พิมพ์ : 1 ปีที่ พิมพ์ : 2546 จํานวน : 32 หน้า ขนาดของหนังสือ : 16.6 x 16.7 ซม.
น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ

น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ

เรื่องราวความสัมพันธ์อันน่ารัก ระหว่างน้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ ตัวละครที่มีรูป ทรงเดียวกัน เด็ก ๆ จะได้รู้จักและค่อย ๆ เรียนรู้วัตถุรูปทรงเหมือนกับพี่หลอดไฟ

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation