Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือสำหรับเด็กวัย ๐-๓ ขวบ ก ไก่ ไข่ สนุก

ก ไก่ ไข่ สนุก

ก ไก่ ไข่ สนุก
หนังสือภาพ ที่สมาคมไทสร้างสรรค์เลือกใช้
ก ไก่ ไข่ สนุก

ก ไก่ ใข่ สนุก

ก ไก ไข่ สนุก

ผู้แต่ง : พรอนงค์ นิยมค้า

ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

สำนักพิมพ์ : วาดดาว

จำนวน : ๓๒ หน้า

ก ไก ไก่ ไข่สนุก เล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือสอนอ่าน ก ไก่ โดยทั่วไป กล่าวคือ ผู้เขียนนำเอาพยัญชนะในภาษาไทยที่เด็กรู้จักกันดีอยู่แล้วมาร้อยเรียง เพื่อเล่าเรื่องใหม่ให้สนุกสนาน ง่ายต่อการจำทั้งรูปและเสียง ตัวอย่างเช่น ก เอ๋ย ก ไก่ ออก ข ไข่ ใส่ ฃ ค ควายขี่จรวด กวด ฅ ฅน ชน ฆ ระฆัง ไปจนถึง อ อ่างเดินมา ฮ นกฮูกตาโต ในหนึ่งหน้าคู่ประกอบด้วยพยัญชนะ ๖ ตัว มีภาพประกอบสวยงามน่ารัก มีอารมณ์ขันเข้ากันได้ดีกับเนื้อเรื่อง ใช้ตัวละครตัวเดิมเป็นผู้ดำเนินเรื่อง จึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นหนังสือนิทานอ่านสนุก มากกว่าจะเป็นหนังสือสอนอ่าน ก ไก่ ตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มนั้นชัดเจน อ่านง่าย ด้วยการนำเสนอในรูปแบบคำคล้องจองเป็นจังหวะจะโคน จะช่วยให้เด็กจดจำคำได้ง่าย ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจให้เด็กอยากอ่านหนังสือ เพราะเชื่อว่า การอ่านหนังสือนั้น....ง่าย หนังสือเล่มนี้ ใช้ได้กับทั้งเด็กที่ยังไม่เคยเรียนอ่าน ก ไก่ และแม้แต่อ่านก ไก่ อย่างคล่องแคล่วมาแล้ว เพราะรูปแบบการนำเสนอที่แปลกไป จะช่วยให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากที่จะเรียนรู้

 

หมายเหตุ : ไม่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด (๒๕๖๓)

Navigation