Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ พระราชาแตงกวา

พระราชาแตงกวา

พระราชาแตงกวา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
พระราชาแตงกวา

พระราชาแตงกวา

หนังสือ : พระราชาแตงกวา
ผู้แต่ง : คริสที่เนอ เนอสลิงเงอร์
ผู้แปล : อำภา โอตระกูล
สํานักพิมพ์ : แพรวเยาวชน

พระราชาแตงกวา ว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวโฮเกลมันน์  ที่จู่ ๆ ก็มีพระราชาแตงกวาลี้ภัยจากห้องใต้ดินขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้าน เขาเป็นพระราชาที่ปวงประชาราษฎร์รังเกียจ และเป็นตัวแตงกวาที่สมาชิกครอบครัวโฮเกลมันน์อยากขับไล่ไปให้พ้นๆ ยกเว้นพ่อกับนิกกี้ ลูกชายคนเล็ก ตั้งแต่วันแรกที่พระราชาแตงกวาเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้าน ความสับสนวุ่นวายก็เริ่มก่อตัวขึ้น  ปัญหาที่แฝงอยู่ในครอบครัวค่อยๆ ปรากฏออกมาที่ละน้อย  และความลับที่ทุกคนปกปิดกันไว้ก็เริ่มเผยออกมา ยิ่งกว่านั้น แผนร้ายของพระราชาแตงกวายังทําให้ครอบครัวโฮเกลมันน์เกิดความสับสนวุ่นวายหนักขึ้นไปอีก พวกเขาจะกําจัดความยุ่งเหยิงเหล่านี้ได้อย่างไร ความจริงแล้วปัญหาของพวกเขามาจากพระราชาแตงกวา หรือมาจากอะไรกันแน่ และจะมีสิ่งใดที่ทําให้ครอบครัวโฮเกลมันน์กลับมาปกติสุขได้อีกครั้ง