Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ แม่มด

แม่มด

แม่มด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
แม่มด

แม่มด

หนังสือ: แม่มด
ผู้แต่ง: โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
สํานักพิมพ์: ผีเสื้อ

แม่มด เป็นเรื่องของเด็กชายวัย ๘ ขวบกับคุณยายใจดีชาวนอร์เวย์ ซึ่งทั้งสองมีจิตผูกพันและเข้าไปสัมพันธ์ในเชิงต่อสู้กับบรรดา 'แม่มด' ข้ามชาติอย่างชนิดหนึบเหนียว โรอัลด์ ดาห์ล ได้ประมวลลักษณาการแห่ง 'แม่มด' เอาไว้อย่างละเอียดยิบ โรอัลด์ ดาห์ลเก่งตรงที่เมื่อเขียนเรื่องของเด็ก ความรู้สึกอันสําแดงออกผ่านตัวละครก็ดิ่งลึกลงไปในโลกแห่งจินตนาการและความเพ้อฝันจนแทบจะเชื่อเป็นตุเป็นตะว่า 'แม่มด' เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งไม่เพียงมีแต่ 'แม่มด' นานาชาติหากยังมีประมุขเจ้ายุทธจักร 'แม่มด' อีกด้วย การแปรเปลี่ยนจากเด็กชายกลายเป็นหนูตัวน้อยๆ ของเหยือแม่มด ภายหลังจากกลืนกินขนมใส่ยาเปลี่ยนสภาพก็ดําเนินไปราวกับว่า แม้แต่คนเขียนเองก็ไม่มียกเว้นเหมือนกันจึงอย่าได้ประหลาดใจที่นวนิยายนี้นอกจากจะได้รับรางวัล 'วิทเบรด' จากอังกฤษ ขณะเดียวกันนี้ยังมีการตีพิมพ์กว่า ๒๐ ครั้ง ใน ๕ ปี เป็นหนังสือประเภทเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านก็อ่านเพลิน