Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์

หนังสือ: โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์
ผู้แต่ง: โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : สาลินี คำฉันท์
สํานักพิมพ์: ผีเสื้อ

โรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์ ว่าด้วยเรื่องราวของ ชาร์ลี ที่พักอยู่กับพ่อแม่ และปู่ย่าตายายในบ้านไม้หลังเล็กๆ ความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ค่อนข้างขัดสน แต่ถึงแม้ในบ้านนี้ จะมีแต่ความหิวโหยลําบากยากจนบ้านนี้ก็ไม่ขาดความรัก ชาร์ลีมีความใฝ่ฝันอยากเข้าไปในโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตของ วิลลี่ วองก้า  วันหนึ่ง วิลลี วองก้า ประกาศหาเด็กๆ ผู้โชคดี ๕ คนที่พบตั๋วทองที่ซ่อนอยู่ในแท่งช็อคโกแล็ต เพื่อเข้าไปเยี่ยมโรงงาน  ความหวังของชาร์ลีเริ่มจะริบหรี่ลงเรื่อยๆเมื่อ มีเด็ก ๔ คนพบตั๋วทองแล้วเหลือเพียงแค่  ๑ ใบเท่านั้น  แต่แล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ชาร์ลีเก็บเงินได้จากท้องถนน  เขารีบนําเงินไปซื้อช็อคโกแล็ตวองก้า  ที่นั้นเขาพบแผ่นสีทอง มันคือตั๋วใบสุดท้ายชาร์ลีจะได้ไปที่โรงงานแล้วโรงงานช็อคโกแล็ตมหัศจรรย์  ทําให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสและรักครอบครัวของชาร์ลีโดยไม่รู้ตัว ทั้งยังลุ้นและติดตามได้อย่างมีความสุขกับหนังสือเล่มนี้