Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ แก้วจอมซน

แก้วจอมซน

แก้วจอมซน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
แก้วจอมซน

แก้วจอมซน

หนังสือ: แก้วจอมซน
ผู้แต่ง: แว่นแก้ว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี)
สํานักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

แก้วจอมซน เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้พระราชนิพนธ์เป็นภาคต่อจาก แก้วจอมแก่น ทั้งตัวละครเอก คือแก้วและเหล่าผองเพื่อน รวมทั้งอรรถรสของเรื่องราวที่สนุกสนานและแฝงไปด้วยสาระยังคงอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิม หากแต่ว่าคราวนี้แก้วโตขึ้น  เรื่องราวเกร็ดความรู้และข้อคิดต่างๆ ก็เริ่มโตขึ้นไปด้วยแก้วจอมซนเป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ที่สอดแทรกเรื่องราวความสนุกสนานอยู่ในเรื่องราวต่างๆทําให้ผู้อ่านได้ความเพลิดเพลินผสมผสานความรู้สอดแทรกในเนื้อหา