Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ หมาสารพัด

หมาสารพัด

หมาสารพัด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
หมาสารพัด

หมาสารพัด

หนังสือ : หมาสารพัด
ผู้แต่ง : เจมส์  เฮอร์เรียต
ผู้แปล : ปาริฉัตร เสมอแข
สํานักพิมพ์ : ผีเสื้อ

หมาสารพัด ว่าด้วยความขําขันกับเหล่าหมาหมาในหมาสารพัด เป็นหนังสือที่ขายดีต่อเนื่องกันมานับสิบปี และทําให้คนแต่งซึ่งเป็นสัตวแพทย์ธรรมดาๆ ได้รับยกย่องถึงขนาดขนานนามดินแดนยอร์คเชอร์ ซึ่งเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่และมีความสําคัญมากของประเทศอังกฤษว่า 'เฮอร์เรียต คันทรี' เพราะเขาทําให้มณฑลแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เรื่องหมาๆ ที่เฮอร์เรียตนํามาร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือนั้น มาจากประสบการณ์การเป็นสัตวแพทย์ตลอดชีวิตของเจ้าตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เขารักษาให้หายป่วย หรือแม้แต่สัตว์ที่ตายไปต่อหน้าต่อตา เฮอร์เรียตก็สามารถถ่ายทอดได้ดียิ่ง โดยเฉพาะพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความน่ารักน่าเอ็นดูของเหล่าคนไข้ 'คุณหมาหมา' ทั้งหลาย จนบัดนี้ยังไม่มีใครสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีเท่าเจมส์ เฮอร์เรียต สักคน นอกจากนั้น ปรัชญาในการทํางานที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง อดทน เฉลียวฉลาด มีความตั้งใจจริงและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของสัตวแพทย์เฮอร์เรียตนั้นก็ค่อยๆถ่ายทอดให้เด็กๆผู้อ่านได้ซึมซับโดยไม่รู้ตัวด้วย