Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ ติสตู นักปลูกต้นไม้

ติสตู นักปลูกต้นไม้

ติสตู นักปลูกต้นไม้
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ติสตู นักปลูกต้นไม้

ติสตู นักปลูกต้นไม้

หนังสือ : ติสตู นักปลูกต้นไม้
ผู้แต่ง : โมริส  ดรูอง
ผู้แปล : อำพรรณ โอตระกูล
สํานักพิมพ์ : ผีเสื้อ

ติสตู นักปลูกต้นไม้ เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายเล็กๆ คนหนึ่ง ผู้ซึ่งไม่ยอมให้พวกผู้ใหญ่อธิบายความเป็นไปในโลกโดยใช้ความคิดสําเร็จรูป ติสตูจึงนอนหลับในห้องเรียนทุกครั้งที่ผู้ใหญ่จะใส่ความคิดสําเร็จแก่เขา ติสตูทําให้เราเห็นว่าเด็กๆ นั้นมีดวงตาคู่พิเศษมองสิ่งต่างๆ ไม่ว่าคนหรือสิ่งของแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ ที่ถูกความเคยชินครอบงํา เมื่อติสตูเรียนถึงบทเรียนว่าด้วยเมืองและระเบียบ และเห็นสถานที่หนึ่งมีกําแพงมหึมาไม่มีหน้าต่างแม้แต่บานเดียว บนกําแพงมีเหล็กปลายแหลมเสียบไว้โดยรอบ 'ถ้าคุกน่าเกลียดน้อยกว่านี้' ติสตู พูด 'บางที่นักโทษคงไม่อยากหนีเท่าไหร่นัก' แล้วภารกิจของติสตูก็เริ่มขึ้น ติสตู นักปลูกต้นไม้ แฝงทั้งแง่คิดปรัชญาความคิดที่สวยงาม ผ่านดวงตาพิเศษของเด็กชายตัวน้อย