Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ แก้วจอมแก่น

แก้วจอมแก่น

แก้วจอมแก่น
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
แก้วจอมแก่น

แก้วจอมแก่น

หนังสือ: แก้วจอมแก่น
ผู้แต่ง:  แว่นแก้ว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี)
สํานักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

แก้วจอมแก่น เป็นวรรณกรรมเยาวชนถ่ายทอดประสบการณ์ขณะยังทรงพระเยาว์ ผ่าน “แก้ว” เด็กหญิงน่ารักวัยประมาณ ๙ ขวบ อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เป็นเด็กที่มีความร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นผู้นําและความคิดสร้างสรรค์ จึงกลายเป็นเด็กแก่นและซนในสายตาของผู้ใหญ่ และมักจะเป็นหัวโจกในหมู่พี่น้องและผองเพื่อนอยู่เสมอ นอกจากนี้แก้วยังเป็นเด็กที่รักสัตว์และชอบเลี้ยงสัตว์แต่แก้วก็มักจะสร้างวีรกรรม แต่ก็ไม่มีใครโกรธแก้วได้ลง มีลักษณะจบในตอนแบบต่อเนื่อง แฝงสาระหรือข้อคิดที่ไม่หนักจนเกินไปสําหรับเด็กพระราชนิพนธ์  “แก้วจอมแก่น” สะท้อนแง่มุมอันงดงามของมิตรภาพและความรักในครอบครัว