Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ ต้นส้มแสนรัก

ต้นส้มแสนรัก

ต้นส้มแสนรัก
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ต้นส้มแสนรัก

ต้นส้มแสนรัก

หนังสือ : ต้นส้มแสนรัก
ผู้แต่ง : โจเซ่  วาสคอนเซลอส
ผู้แปล : สมบัติ เครือทอง
สํานักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น

ต้นส้มแสนรัก หนังสือนวนิยายแปลจากผลงานของโจเซ่ วาสตอนเซลอสนักเขียนบราซิล ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนามว่าเซเซ่ วัย  ๕  ขวบ มีจินตนาการเปี่ยมไปด้วยความฝันที่งดงาม มีความอ่อนไหวในการมองชีวิตผ่านความคิดและการกระทําอันบริสุทธิ์เป็นเด็กฉลาด ด้วยความที่ดื้อและซนทําให้เขาถูกทําโทษ และคิดว่าไม่มีใครรักเขา เด็กน้อยจึงต้องสร้างโลกส่วนตัวของเขาขึ้นมาคือโลกแห่งความฝันเขาได้พบกับ “ต้นส้มต้นหนึ่ง” ซึ่งพูดได้ทําให้เขาได้เพื่อนใหม่ที่รู้ใจที่ทําให้เขามีความสุข จนในที่สุดเขาต้องรับรู้ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาต้องจากเขาไปตลอดกาลวรรณกรรมเรื่องนี้เน้นหนักในทางความรู้สึกและจินตนาการของเด็กมีทุกรสชาติ เนื้อหาหลายตอนสะเทือนอารมณ์  ที่กินใจที่สุดคือบทเศร้าที่ทําให้คนอ่านนํ้าตาไหลได้  ผู้เขียนซ่อนแง่มุมทางจิตวิทยาไว้อย่างคมคายในหลายบทหลายตอน  ทําให้โด่งดังไปทั่วโลกได้รับการแปลมากกว่า  ๒๐  ภาษา