Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ อวสานการยุทธ์

อวสานการยุทธ์

อวสานการยุทธ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
อวสานการยุทธ์

อวสานการยุทธ์

หนังสือ : อวสานการยุทธ์
ผู้แต่ง : ซี.เอส.ลูอิส
ผู้แปล : สุมนา บุณยะรัตเวช
สํานักพิมพ์: ผีเสื้อ

อวสานการยุทธ์ เป็นนิยายแฟนตาซีเยาวชนในชุดตํานานแห่งนาร์เนีย ตามลําดับเหตุการณ์ในเรื่องถือเป็นเล่มที่ ๗ นับเป็นตอนเดียวในชุดนาร์เนียที่เรียงลําดับการพิมพ์ลงตัวกับเนื้อหา เนื้อเรื่องดําเนินในช่วงสุดท้ายของอาณาจักรนาร์เนีย ซึ่งปกครองโดยพระเจ้าทิเรียน ราชาองค์สุดท้ายแห่งนาร์เนีย พระเจ้าทิเรียนเป็นเหลนของเหลนของพระเจ้าริเลียน เซนทอร์ตัวหนึ่งทูลเตือนพระเจ้าทิเรียนว่าเคราะห์กรรมใหญ่หลวงกําลังจะมาเยือนนาร์เนีย