Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ ขบวนการนกกางเขน

ขบวนการนกกางเขน

 ขบวนการนกกางเขน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
 ขบวนการนกกางเขน

ขบวนการนกกางเขน

หนังสือ: ขบวนการนกกางเขน
ผู้แต่ง: มาดแลน  เทรอแอรน์
ผู้แปล : แว่นแก้ว
สํานักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

ขบวนการนกกางเขน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลจากวรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส เรื่อง Rossogols en Cage ของ Madeleine Treherne โดยทรงใช้นามแฝง “แว่นแก้ว”วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้แสดงแต่วีรกรรมของกลุ่มเด็กๆ “ขบวนการนกกางเขน” ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การผจญภัยของเด็ก ๘ คนที่เรียกตัวเอง "ขบวนการนกกางเขน" พวกเขาเริ่มสํารวจห้องใต้ดินในเกาะลิลแซงต์หลุยส์ แต่แล้วพวกเขากลับถูกขังลืมไว้ในนั้น หากแต่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของเด็กๆ ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วยความผูกพันอาทรในกลุ่มที่ไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกในเรื่องของเชื้อชาติแต่อย่างใด