Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐ ความสุขของกะทิ

ความสุขของกะทิ

ความสุขของกะทิ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
ความสุขของกะทิ

ความสุขของกะทิ

หนังสือ: ความสุขของกะทิ
ผู้แต่ง: งามพรรณ  เวชชาชีวะ
สํานักพิมพ์: แพรวสํานักพิมพ์

ความสุขของกะทิ เป็นนวนิยายว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ชื่อกะทิ ที่ต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียครั้งสําคัญที่สุด เมื่อแม่ต้องจากไปก่อนวัยอันสมควร กะทิได้ผ่านขั้นตอนความสุขและทุกข์ ความผูกพันและการพลัดพราก ความสมหวังและความสูญเสีย ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์จากการสูญเสีย ไม่อาจพรากความสุขจากความรักและความผูกพันของแม่กับเธอได้ ได้รับการแปลและจําหน่ายใน  ๙  ประเทศคือ  อเมริกา  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน อิตาลีและฝรั่งเศสและได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจําปี ๒๕๔๙