Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home เล่มที่ ๒๑ -๔๐

เด็กยอดเก่ง

เด็กยอดเก่ง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมไทสร้างสรรค์ คัดหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ทั้งหนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี รวม ๑๐๑ เล่ม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก
เด็กยอดเก่ง

เด็กยอดเก่ง

หนังสือ: เด็กยอดเก่ง
ผู้แต่ง: โรอัลด์  ดาห์ล
ผู้แปล : ปาริฉัตร เสมอแข
สํานักพิมพ์:  ผีเสื้อ

เด็กยอดเก่ง ในเรื่องนี้พ่อแทบจะเป็นคนเพียงคนเดียวในชีวิตของแดนนี่ ตั้งแต่เขาอายุได้ ๔ เดือนเป็นต้นมา พ่อไม่ได้เป็นเพียงพ่อของเขาเท่านั้น หากยังเป็นทั้งแม่และเพื่อนเล่นของเขาอีกด้วย ก็แล้วอย่างนี้แดนนี่จะต้องการใครที่ไหนในโลกไปทําอะไรอีกเล่า บ้านของแดนนี่เป็นปั๊มนํ้ามันและอู่ซ่อมรถเล็กๆ ในเมืองเล็กๆ และบนถนนสายเล็กๆ ส่วนตัวเขาและพ่ออาศัยอยู่ในเกวียนยิปซีเก่าๆ ทว่าสะอาดสะอ้านด้านหลังปั๊ม  แล้วความลับของพ่อก็ก่อให้เกิดเรื่องราวสนุกสนานตื่นเต้นปนหวาดเสียวตามมาแดนนี่เพิ่งรู้ว่าการลัก 'ไก่ฟ้า' เป็นการละเล่นแต่นานมาของคนในหมู่บ้าน และปู่ของเขานั่นเองที่เป็นเจ้าของสถิติลักไก่ฟ้าได้มากที่สุด การแข่งขันกันขโมยไก่ของพวกเศรษฐีฟังดูไม่สู้จะดีนัก ทว่าการลักไก่ของนายเฮเซลดูจะเป็นข้อยกเว้นสําหรับแดนนี่