Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง

หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง

nitan_2lnag_2551_15.jpgหนังสือภาพสำหรับเด็ก ไม่ใช่หนังสือสำหรับให้เด็กอ่านเอง แต่เป็นหนังสือที่ต้องมีคนอ่านให้ฟัง ขณะที่มีผู้ใหญ่อ่านหนังสือภาพให้เด็กฟัง เด็กมองดูภาพในหน้าละตามเรื่องที่อ่าน หนังสือภาพที่ดีต้องมีเรื่องที่ไปด้วยกันได้ดีกับภาพ ขณะที่หูของเด็กฟัง สายตาของเด็กไล่มองดูภาพ สิ่งที่เกิดตามมาคือความรู้สึก ความสามารถในการเข้าถึงภาพและเรื่องราว หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือ ชั้นดีในการกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดความรู้สึกและใช้ความสามารถในการจินตนาการ หนังสือภาพช่วยเพิ่มทักษะและพัฒนาการทางภาษาให้แก่เด็ก ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้ว เด็กเล็กๆนั้น แทบจะไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางภาษาที่แตกต่างหลากหลาย ฉะนั้นการอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังจึงเป็นการเปิดโลกให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ขอบข่ายอันกว้างไกลของภาษา ให้โอกาสเด็กได้รับรู้เรื่องราวผ่านตัวละคร

เด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างลึกซึ้ง ได้มีโอกาสเห็นรูปภาพอันงดงาม ความมีศิลปะ หนังสือภาพจะช่วยปลอบโยนเด็กๆให้คลายความเศร้าความเหงา ให้เด็กได้นอนหลับอย่างอบอุ่นใจเมื่อฟังนิทานจบ เด็กๆอาจจะหัวเราะได้ทั้งที่น้ำตานองหน้า เมื่อได้ยินได้ฟังนิทานที่ตัวเองหรือที่สนุก นอกจากเรื่องราวคือภาษาและภาพในหนังสือแล้วเด็กๆจะได้รับความรักผ่านมากับหนังสือภาพ

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือภาพที่พูดถึงเรื่องราวของความรักหรือความสัมพันธ์ หากแต่เป็นความรักของผู้ที่อ่านหนังสือcover1.jpgให้เด็กฟัง เด็กๆจะรับรู้และสัมผัสได้ถึงความรักของผู้ใหญ่ เมื่อผู้ใหญ่แสดงให้เด็กได้เห็น การอ่านหนังสือให้เด็กก็เป็นหนทางหนึ่งที่แสดงให้เด็กเห็นว่า ผู้ใหญ่คนนั้นรักเขาเด็กที่ไม่มีใครเคยอ่านหนังสือให้ ฟัง ไม่มีโอกาสได้ดูหนังสือภาพเลยจนกระทั่งเติบโตขึ้น แน่นอนว่า เด็กๆเหล่านั้นมีร่างกายที่เติบโตแข็งแรงได้ แต่เด็กจะขาดช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกจากภาษาที่เป็นวรรณกรรม ขาดช่วงเวลาแห่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กในระดับที่โตขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้

Home
การอ่าน
การพัฒนาคน
การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้
โทรทัศน์กอดหนูไม่ได้!
ทำไมต้องเล่น
พัฒนาภาษาด้วยหนังสือภาพ
เส้นทางแห่งการอ่าน
ประสบการณ์การใช้หนังสือกับเด็ก
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
เรียนรู้จากหนังสือเด็ก
ภูเขาสองลูก
การพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
วิธีส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน
เรียนรู้ด้วยหัวใจ มิใช่แค่สมอง
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ
หนังสือเด็ก สร้างคน สร้างโลก
หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
หนังสือภาพสำหรับเด็กในบ้านเรา
อ่านหนังสือ ..รากฐานความอบอุ่น ให้หนูโตเป็นคนดี
อีเล้งเค้งโค้งไป Stockholm
หนังสือสำหรับเด็กของคนไทย
พลังของการอ่านให้ฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
๑๐ นาที อ่านหนังสือดีให้เด็กฟัง
อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ
ปิดทีวีเลี้ยงลูก