Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ

หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ

หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ

พอถึงวัย 2 ขวบเด็กแต่ละคนมีความชอบต่างกันแล้วแต่ละสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดู  รวมทั้งอิทธิพลของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูต่างกัน  เด็กที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกับเด็กที่อยู่บ้านจะมีประสบการณ์ต่างกัน  การเลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กวัยนี้  คือ  เลือกหนังสือที่เด็กสนใจ  ไม่ควรบังคับให้เด็กดูแต่หนังสือภาพที่พ่อแม่ต้องการให้อ่าน

เพราะหนังสือภาพมิใช่ตำราเรียน  หนังสือภาพคือความสุขของลูก

Unknown.jpegหนังสือภาพเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  หนังสือภาพสัตว์และสิ่งของ  หนังสือกาพย์กลอนสำหรับเด็กที่มีภาพประกอบ  ก็เหมาะสำหรับเด็กในวัยนี้

เด็กเล็กมีประสาทสัมผัสทางหูที่ดีมาก  หากมีประสบการณ์ด้านภาษาและเสียงที่ดีในวัยนี้  เด็กจะสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาและดนตรีได้ดี  โดยเฉพาะในช่วงวัย 2- 4 ขวบ  เด็กสนใจฟังเสียงและภาษาที่มีจังหวะ  เด็กหลายคนจำหนังสือที่ชอบได้ทั้งเล่ม  และอ่านได้ถูกต้องทุกหน้า  ทุกตัวอักษร  เหมือนอ่านหนังสือออกแล้วทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมาก

หนังสือภาพที่มีบทกวีดีๆ  จึงเหมาะที่สุด  สำหรับอ่านให้เด็กวัยนี้ฟัง  เด็กจะจำได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

เด็กอายุ 3 ขวบมีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่ง  มีจินตนาการสร้างสรรค์  และมีความอยากรู้อยากเห็นมาก  สามารถคิดตามและเข้าใจเรื่องล่าง่ายๆได้แล้ว  เด็กวัยนี้ชอบเรื่องซ้ำไปซ้ำมา  และเรื่องไหนที่ชอบมาก  เด็กจะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก  ไม่รู้จักเบื่อ  ทั้งๆที่จำเรื่องได้ทั้งหมดทุกตัวอักษรตั้งแต่ต้นจนจบ

ดังนั้น  หากเด็กวัยนี้มีประสบการณ์ภาษาที่ดี( วรรณกรรม )  และภาพที่ดี( ศิลปกรรม)  จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็กในอนาคต  เด็กที่เคยรู้สึกปีติกับหนังสือภาพตั้งแต่วัย 3ขวบ  จะไม่ห่างจากหนังสือไปตลอดชีวิต  และใบเบิกทางเข้าสู่โลกหนังสือนั้น  พ่อแม่ต้องตระเตรียมและมอบให้ลูก  ตั้งแต่ก่อนวัยที่ลูกจะอ่านหนังสือออกเอง

Home
การอ่าน
การพัฒนาคน
การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้
โทรทัศน์กอดหนูไม่ได้!
ทำไมต้องเล่น
พัฒนาภาษาด้วยหนังสือภาพ
เส้นทางแห่งการอ่าน
ประสบการณ์การใช้หนังสือกับเด็ก
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
เรียนรู้จากหนังสือเด็ก
ภูเขาสองลูก
การพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
วิธีส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน
เรียนรู้ด้วยหัวใจ มิใช่แค่สมอง
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ
หนังสือเด็ก สร้างคน สร้างโลก
หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
หนังสือภาพสำหรับเด็กในบ้านเรา
อ่านหนังสือ ..รากฐานความอบอุ่น ให้หนูโตเป็นคนดี
อีเล้งเค้งโค้งไป Stockholm
หนังสือสำหรับเด็กของคนไทย
พลังของการอ่านให้ฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
๑๐ นาที อ่านหนังสือดีให้เด็กฟัง
อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ
ปิดทีวีเลี้ยงลูก