Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home

เปลี่ยนโรงเรียนด้วยการอ่าน

เปลี่ยนโรงเรียนด้วยการอ่าน
ในปี 1988 โรงเรียนมัธยม Lewenberg Middle School กำลังจะถูกสั่งปิดเพราะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่ำที่สุดใน บอสตัน แม้แต่ครู ก็เรียกโรงเรียนของตนว่า “โรงพยาบาลบ้า” แต่เขตการศึกษาได้ให้โอกาสสุดท้าย โดยส่งผู้อำนวยการชื่อ Thomas P. O'neill ไปแก้ปัญหา
เปลี่ยนโรงเรียนด้วยการอ่าน

Time

ThomasP.Oneil.pngสิ่งที่ ผอ.โอนีล ทำเป็นอย่างแรกคือ เมื่อหมดชั่วโมงเรียนเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ครูและเด็กๆ “ทุกคน” หาหนังสือที่ตนชอบมาอ่าน ๑๐ นาที แล้วจึงกลับบ้าน (แน่นอน..ครูจำนวนหนึ่งต่อต้าน) ในไม่ช้าทุกคนก็เริ่มเห็นเด็กๆ เดินกลับบ้านกันเงียบๆ หลายคนถือหนังสือขึ้นไปอ่านต่อบนรถรับ-ส่ง (และแน่นอน.. ทุกคนอ่านหนังสืออื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียน) เด็กหลายคนเอาหนังสือไปอ่านต่อที่บ้าน และเวลาหลังเลิกเรียนเริ่มกลายเป็นชั่วโมงอันสงบสุข (เด็กๆเริ่มไม่แอะอะเสียงดัง) พอสิ้นปีการศึกษาปรากฏว่าผลรวมคะแนนของโรงเรียนดีขึ้น !

เข้าปีที่ ๒ ผอ.โอนีล ให้ครู “ทุกคน ทุกชั้น” เริ่มการเรียนชั่วโมงแรกในตอนเช้าด้วยการอ่านหนังสือ(นวนิยาย หรือ วรรณกรรม)ให้นักเรียนฟัง ๑๐ นาที “ทุกวัน” ซึ่งส่งผลบวกอย่างมากต่อ ๑๐ นาทีที่ทุกคนอ่านเองในภาคบ่าย และเด็กส่วนใหญ่จะตามอ่านหนังสือที่ครูอ่านให้ฟังในตอนเช้า

สิ้นปีการศึกษาที่ ๒ ผลคะแนนรวมของโรงเรียนดียิ่งกว่าปีแรก ชื่อเสียงของโรงเรียนก็ดีขึ้น และผู้ปกครองเริ่มส่งลูกสมัครเข้าเรียนมากขึ้น

สิ้นปีที่ ๓ นักเรียน ๕๗๐ คนของโรงเรียน Lewenberg ทำคะแนนการอ่านได้สูงที่สุดใน Boston และมีผู้สมัครรอคิวเข้าเรียนจำนวน ๑๕ หน้ากระดาษ

เรื่องของโรงเรียนได้รับการเขียนถึงในนิตยสาร Time ซึ่งต่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้ Hiroshi Hayashi ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นทำตาม แล้วได้รับผลบวกเป็นอย่างมากในชั่วเวลาเพียง ๑ ปี และยังส่งผลต่อโรงเรียนอีกกว่า ๓,๕๐๐ โรงในญี่ปุ่น เมื่อ ผอ.ฮายาชิ ใช้เวลา ๒ ปี เขียนจดหมายด้วยลายมือตนเอง ขักชวนโรงเรียนต่างๆใช้การอ่านหนังสือให้นักเรียนฟังเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายเหตุ : เรื่องนี้เป็นหลักฐานยืนยัน (อีกครั้ง) ว่าการอ่านหนังสือนอกตำราให้ฟังเกิดผลดีต่อเด็กทุกกลุ่มอายุ และหนังสือจะไม่ถูกเด็กๆแตะต้องหากไม่มีคนช่วย(โฆษณา)ด้วยการอ่านให้ฟัง

พัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
Home
การอ่าน
การพัฒนาคน
การได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้
โทรทัศน์กอดหนูไม่ได้!
ทำไมต้องเล่น
พัฒนาภาษาด้วยหนังสือภาพ
เส้นทางแห่งการอ่าน
ประสบการณ์การใช้หนังสือกับเด็ก
ปาฐกถาโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
เรียนรู้จากหนังสือเด็ก
ภูเขาสองลูก
การพัฒนาเด็กด้วยการอ่าน
วิธีส่งเสริมลูกรักให้เป็นนักอ่าน
เรียนรู้ด้วยหัวใจ มิใช่แค่สมอง
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
หนังสือภาพสำหรับเด็กวัย ๒-๓ ขวบ
หนังสือเด็ก สร้างคน สร้างโลก
หนังสือที่ต้องอ่านให้เด็กๆฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
หนังสือภาพสำหรับเด็กในบ้านเรา
อ่านหนังสือ ..รากฐานความอบอุ่น ให้หนูโตเป็นคนดี
อีเล้งเค้งโค้งไป Stockholm
หนังสือสำหรับเด็กของคนไทย
พลังของการอ่านให้ฟัง
หนังสือสำหรับเด็ก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
๑๐ นาที อ่านหนังสือดีให้เด็กฟัง
อ่านเล่มเดิมให้ฟังซ้ำๆ
ปิดทีวีเลี้ยงลูก