Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home แนะนำหนังสือผ่านการคัดเลือก

กระรอกน้อยซุ่มซ่ามกับแอปเปิ้ลยักษ์

เรื่อง : รุจิรา เชาว์ดี ภาพ : ชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

เนื้อเรื่อง : เล่าเรื่องของผลแอ๊ปเปิ้ลที่เดินทางไปพบปะสัตว์ตัวเล็กๆ ที่เด็กๆ ชื่นชอบ และรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เช่น กระรอก กระต่าย มด นก เม่น และหนู เมื่อสัตว์ต่างๆ ได้พบผลแอ๊ปเปิ้ลก็ได้ ดัดแปลงผลแอ๊ปเปิ้ลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเอง เช่นมดน้อยนำมาเล่นเป็นล้อรถ เม่นนำแอ๊ปเปิ้ลส่วนหนึ่งมาทำเป็นโต๊ะน้ำชา หรือเจ้าหนูนำมาใช้เป็นเรือข้ามฟาก

ข้อคิดเห็น : ภาพประกอบวาดได้อย่างน่ารักสีสวยสดใส สื่อความหมายของเรื่องราวง่ายๆและแสดงความรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจนนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆ ได้รู้จักสร้างจินตนาการจากการพบเห็นสิ่งต่างๆ แปลงรูปทรงที่เห็นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของตน นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นถึงวงจรชีวิตของเมล็ดแอ๊ปเปิ้ลที่งอกเป็นต้นเล็กๆ ในฤดูฝน และเติบโตมีผลเป็นแอ๊ปเปิ้ลเพื่อออกเดินทางไปพบปะกับสัตว์ต่างๆ อย่างไม่จบสิ้น