Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
This Logo Viewlet registered to qPloneSkinBusiness4 product
You are here: Home Download

Download

File สร้างห้องสมุดอย่างไรให้ถูกใจเด็ก
ส่วนหนึ่งของเอกสารที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
File สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการส่งเสริมการอ่าน
กดชื่อไฟล์เพื่อdownload
File ครูแท้แพ้ไม่เป็น
File อานีสกับกอลฟ์สู้โควิด-19
หนังสือภาพสำหรับเด็ก ผลิตโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ช่วยให้เด็กๆเข้าใจวิธีดูแลตัวเอง จากการระบาดของไวรัส โควิด-19 มีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ และเล่าเรื่องให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ